Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
4 năm trước

Phân tích VFX trong MV Lạc Trôi Sơn Tùng MTP

Thanh Unn
Phân tích VFX trong MV Lạc Trôi Sơn Tùng MTP
Chúng ta cùng nhau đi tìm hiêu cách làm kỹ xảo hiệu ứng VFX của Sơn Tùng trong MV lạc trôi nhé.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video