Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

How to Install and Configure vsftpd on CentOS 7

11 tháng trước4 views

iphuongtt

Phuong Trinh

In this video i show you:
1. How to Install and Configure vsftpd on CentOS 7
2. Setup Virtual Users and Directories in VSFTPD 2:07
3. Allowing FTP Access to Files Outside the Home Directory Chroot 6:54

vsftpd: https://security.appspot.com/vsftpd.html
vsftpd.conf: https://app.box.com/s/63m257qoov6sgc1ip5e9bb14ujqf8nf4

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

How to Install and Configure vsftpd on CentOS 7
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x66q9e0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên