Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

mga auxiliary serbisyo sa pananalapi mga gawain (hindi kasama ang insurance at pension pondo),

TV INTERNET
2 years ago|0 view
Kalusugan ng mga benepisyo ginagawa sa pamamagitan ng surgeon, mga klinika at health centers ng National Sanitary Service, Radiotherapy aktibidad center, Dialysis center aktibidad, homyopatiko at Acupuncture pag-aaral, Aesthetic nakasentro gamot, Iba pang medikal at polyclinics doktor, Dental aktibidad na kasanayan, OTHER HEALTH CARE SERBISYO, Klinikal na pagsusuri laboratories, radiographic laboratoryo at iba pang mga diagnostic imaging centers, radiographic laboratoryo, clinical pagtatasa laboratories, Kalinisan at prophylaxis laboratories, Independent paramedical aktibidad, Physiotherapy, Iba independiyenteng paramedical aktibidad nec, Mga aktibidad ginanap sa pamamagitan ng Psychologist, ambulansiya, dugo bangko at iba pang mga serbisyong pangkalusugan nec, nakakagaling surgery gawain, RESIDENCE nursing ASSISTANCE STRUCTURES, Residential nursing facility para sa mga matatanda, RESIDENTIAL STRUCTURES ASSISTANCE pARA sA mGA TAONG WHO ARE nG ISIP, ISIP, O PANG-aABUSO nG na sangkap STUPEFACENT, RESIDENTIAL STRUCTURES tulong para sa matatanda at may kapansanan IBA PANG MGA BALANGKAS NA NG RESIDENTIAL SOCIAL TULONG, HINDI-RESIDENTIAL SOCIAL ASSISTANCE PARA SA SENIOR AT MAY KAPANSANAN, IBA PANG MGA NON-RESIDENTIAL SOCIAL TULONG NA MGA AKTIBIDAD, Mga Serbisyo ng araw nursery at day care para sa mga batang may kapansanan, Iba non-residential social work nec, Mga Aktibidad sa larangan ng arte , Ibang artistikong representasyon, mga Aktibidad sa pagsuporta sa artistikong representasyon, Arkilahan sa operator ng kaayusan at equipments para sa mga demonstrasyon at palabas, Gawain sa larangan ng nagdidirekta, Artistic at pampanitikan creations, mga aktibidad ng mga independiyenteng mga mamamahayag, Conservation at pagpapanumbalik gawa ng sining, Iba pang mga artistikong at pampanitikan creations, gAWAIN ng mga aklatan, sinupan, museo at IBANG KULTURA aT LIBANGAN, Aklatan at i-archive na mga gawain, Museum gawain, Pamamahala ng makasaysayang mga site at mga monumento at mga ka

Browse more videos