Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

at likas na taglay ng, Receiver Lotto, Superenalotto, football pool etc, Pamamahala ng

TV INTERNET
2 years ago|0 view
at pag-navigate gumagana, Regula tion ng negosyo at mga serbisyo na may kaugnayan sa ang konstruksiyon ng mga kalsada, regulasyon ng negosyo at mga serbisyo na may kaugnayan sa ang konstruksiyon ng mga gawa para sa inland pag-navigate at malapit sa dagat transportasyon, regulasyon ng negosyo at mga serbisyo na may kaugnayan sa transportasyon at komunikasyon, regulasyon ng negosyo at mga serbisyo na may kaugnayan sa ikakalakal Internal , na kumokontrol sa negosyo at turismo serbisyo, ipinaguutos business isa at pang-ekonomiyang mga serbisyo, COLLECTIVE sERBISYO sa pangangasiwang pangmadla, Foreign Affairs, national defense, Justice at panghukuman gawain, Public order at pambansang seguridad, sunog at sibil proteksyon aktibidad, mga aktibidad ng mga bombero, mga gawain Civil Proteksyon , sapilitan SOCIAL INSURANCE, PRESCOLASTIC eDUKASYON, pre-school edukasyon: mga paaralang pambata, mga espesyal na mga paaralan na naka-link sa pangunahing mga paaralan, PANGUNAHIN eDUKASYON, Primary edukasyon: mga paaralang elementarya, SECONDARY EDUCATION, Pangalawang pangkalahatang edukasyon, Pangalawang Secondary Education: High School, secondar computerized kaayusan, Hardware at Hardware Housing Management at Pabahay (hindi kasama ang ayos), Iba pang mga gawain ng serbisyo na may kaugnayan sa impormasyon na teknolohiya, Pag-configure ng personal na mga computer, Iba pang aktibidad ng mga serbisyo na konektado sa mga teknolohiya ng computer nec, DATA PROCESSING, HOSTING AT MGA KAUGNAY NA MGA AKTIBIDAD; WEB portal, pagpoproseso ng data, pagho-host at mga kaugnay na mga gawain, sa pagpoproseso ng data, Electronic data processing (hindi kasama ang Tax Assistance Centers - Caf) Iba pang mga electronic data processing, database management (Database), Hosting at Service Provisioning Serbisyo (ASP), Web portal, IBA PANG gAWAIN oF iMPORMASYON sERBISYO, mga aktibidad ng mga ahensya ng press, Iba pang aktibidad ng impormasyon na serbisyo nec, Hinggil sa pananalapi tungkulin ng tagapamagitan,

Browse more videos