Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

ى hard reset china tab

năm ngoái3 views

ajm98950

Ajm98950

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

ى hard reset china tab
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x5qr59p" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên