Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

oce-kha-zix-montage-best-kha-zix-plays-5

2 năm trước70.9K views

cij14923

Cij14923

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

oce-kha-zix-montage-best-kha-zix-plays-5
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5j6864" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

oce-kha-zix-montage-best-kha-zix-plays-5
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5j6864" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên