5 years ago

Magtens Korridorer - Picnic (På Kastellet)

Magtens Korridorer
Magtens Korridorer
MAGTENS KORRIDORER - PICNIC (På KASTELLET) (Picnic (På Kastellet))

Composer Lyricist: Kern, Ihlemann, Bregnsbo, Olsen, Møhl

© 2005 Universal Music (Denmark) A/S