Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ bản - Bài 15 - Pager - LÙI - TIẾN

2 năm trước9 views

minh-nguyen48

Minh Nguyen

Tự học Bootstrap - Phần cơ bản - Bài 15 - Pager - LÙI - TIẾN

View details at: http://www.lophocvitinh.com

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ bản - Bài 15 - Pager - LÙI - TIẾN
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5fccjh" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ bản - Bài 15 - Pager - LÙI - TIẾN
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5fccjh" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên