Hilight ครัวคริตจานด่วน | FRENCH TOAST BERRY | 16 มี.ค. 60 | EP.258

  • 7 ปีที่แล้ว
เป็นการทำอาหารง่ายๆ สไตล์ชาคริต ด้วยวัตถุดิบที่มีบวกเครื่องปรุงไม่กี่ชนิด เป็นเมนูใหม่ในเวลาสั้นๆ กับครัวคริต จานด่วน 5 นาที

แนะนำ