Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Freestyle - Aladin 135, Lesram, ASF, Ormaz, Limsa, Hash24, Veste, Fa2l & Sopico #PlanèteRap-dlygaKxkGHw

2 năm trước3.3K views

Freestyle - Aladin 135, Lesram, ASF, Ormaz, Limsa, Hash24, Veste, Fa2l & Sopico #PlanèteRap-dlygaKxkGHw

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Freestyle - Aladin 135, Lesram, ASF, Ormaz, Limsa, Hash24, Veste, Fa2l & Sopico #PlanèteRap-dlygaKxkGHw
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x5cwd8o" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên