Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

「完璧に見える人も みな見えない処で青筋たてて苦しんでる 何かに向かい手を伸ばし もがいてるその姿 それこそがパーフェクトなライフ」

2 năm trước23 views

「完璧に見える人も みな見えない処で青筋たてて苦しんでる 何かに向かい手を伸ばし もがいてるその姿 それこそがパーフェクトなライフ」

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

「完璧に見える人も みな見えない処で青筋たてて苦しんでる 何かに向かい手を伸ばし もがいてるその姿 それこそがパーフェクトなライフ」
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x554w7c" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

「完璧に見える人も みな見えない処で青筋たてて苦しんでる 何かに向かい手を伸ばし もがいてるその姿 それこそがパーフェクトなライフ」
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x554w7c" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên