Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Ý kiến của sinh viên khoa Lịch Sử, ĐH Sư Phạm, về vấn đề biển đảo

Pho Bolsa TV
Pho Bolsa TV
3 years ago|0 view
Ý kiến của một sinh viên khoa lịch sử về vấn đề biển đảo: "Theo em nghĩ nhận thức của thanh niên về vấn đề chủ quyền biển đảo ngày nay vẫn còn chưa triệt để."

Browse more videos