Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Nghệ sĩ Kim Cương nói về chương trình giúp đỡ nghệ sĩ nghèo khó

Pho Bolsa TV
Pho Bolsa TV
3 years ago|0 view
Nghệ sĩ Kim Cương nói về việc giúp đỡ nghệ sĩ nghèo: "Người nghệ sĩ không bao giờ quên được sân khấu và khán giả của mình. Vì điều đó tôi tâm niệm làm được cái gì cho anh em thì tôi sẽ làm."

Browse more videos