Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
5 năm trước

Best moments of "Demon King" Faker at World Championship 2016

EndGame
EndGame
Best moments of "Demon King" Faker at World Championship 2016.