Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

رهبران حزب دمکراتیک خلق ترکیه بازداشت شدند

صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه (HDP) بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، پلیس شامگاه پنجشنبه با حکم جلب به منزل این سیاستمدار سرشناس در دیاربکر مراجعه و این نماینده را در منزلش بازداشت کرده است.

در عملیاتی جداگانه در آنکارا، رهبر دیگر این حزب، خانم فیگان یوگ سکدا و چند نماینده دیگر هم بازداشت شده اند.

از قرار معلوم این افراد در ارتباط با «تحقیقات ضد تروریسم» پلیس ترکیه بازداشت شده اند. برخی از منابع خبری می گویند برای هر ۵۹ نماینده این حزب حکم جلب صادر شده است.

Browse more videos