Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

20.10 Shortest Lived Countries

2 năm trước6 views

toplistss

Top List

Have you ever wondered what the shortest lived country in all of history is? Although you think you may know, you may be surprised to see what is #1 on this list. These are the 10 shortest lived countries in all of history.

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

20.10 Shortest Lived Countries
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x4tote8" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

20.10 Shortest Lived Countries
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x4tote8" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên