Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Người Nhật vốn được biết đến là những người không chỉ sống lâu, mà họ còn sống rất khỏe mạnh. Và dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Một cụ ông dù đã 92 tuổi nhưng ông vẫn đều đặn làm việc 5 ngày 1 tuần.

Người Nhật vốn được biết đến là những người không chỉ sống lâu, mà họ còn sống rất khỏe mạnh. Và dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Một cụ ông dù đã 92 tuổi nhưng ông vẫn đều đặn làm việc 5 ngày 1 tuần.
#VTV24 #Thegioi #NhatBan #CuOng #LamViec

Browse more videos