Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Ai là những kẻ đang bức tử sông Sài Gòn???

Sông Sài Gòn sắp trở thành một dòng sông chết. Việc dòng sông này bị ô nhiễm đã được cảnh báo nhiều năm. Nhưng nay thì nó đã là một thực tế.
Sông Sài Gòn, đó không phải đơn giản chỉ là một dòng sông, đó còn là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hằng triệu hộ dân ở Tây Ninh, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh. Công nghệ nào làm sạch được nguồn nước sinh hoạt khi mà cả thượng lưu và hạ lưu đều đang bị đầu độc? #VTV24, #Chuyendong, #Onhiem, #Moitruong, #SongSaiGon
Link Youtube: https://youtu.be/ZdvW5kgieGc

Browse more videos