Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Windows 8-8.1 apps won't open [FIX WORKING 100% ]

3 năm trước704 views

How to fix, windows 8.1 apps immediately close
Problem: When you are trying to open windows 8 apps (ex: Store, evernote), it will close immediatelly
How to solve: watch the video

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Windows 8-8.1 apps won't open [FIX WORKING 100% ]
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x4k68cc" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Windows 8-8.1 apps won't open [FIX WORKING 100% ]
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x4k68cc" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên