Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

Windows 8-8.1 apps won't open [FIX WORKING 100% ]

Tajobs Channel
3 năm trước|705 lượt xem
How to fix, windows 8.1 apps immediately close
Problem: When you are trying to open windows 8 apps (ex: Store, evernote), it will close immediatelly
How to solve: watch the video

Duyệt thêm video