Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
4 năm trước|729 lượt xem

Windows 8-8.1 apps won't open [FIX WORKING 100% ]

Tajobs Channel
How to fix, windows 8.1 apps immediately close
Problem: When you are trying to open windows 8 apps (ex: Store, evernote), it will close immediatelly
How to solve: watch the video
Duyệt thêm video