Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt - Lào

Tin Tức Xã Hội
4 years ago|14 views
Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngày 02/6, đã tổ chức hội nghị trao đổi tình hình và công tác đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt - Lào giữa đoàn đại biểu Công an 3 huyện Quảng Ninh, Minh Hóa và Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu An ninh huyện Bualapha của tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Browse more videos