Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

Vietsub | SNSD Show 2011 | All About Girls' Generation DVD5 - Part 2/11 | 2011.06.30

Pea Bap
4 năm trước|32 lượt xem
SNSD Show 2011 (Re-upload)
Tên show: All About Girls' Generation: Paradise in Phuket DVD5 (Making Film)
Ngày phát hành: 30/06/2011
Được Vietsub bởi JPVN
Nội dung bao gồm:
--- "Echo" M/V Sketch
--- "Into the New World" M/V Sketch
--- "Into the New World" The 1st Stage (SBS Inkigayo) Behind Story
--- Girls’ Generation in Hanbok Costumes for Chuseok Event
--- THE 1st ALBUM ‘소녀시대(Girls’ Generation)’ Jacket Sketch
--- "Girls’ Generation" M/V Sketch
--- "Kissing You" M/V Sketch
--- Mobile Photoshoot Sketch
--- THE 1st ALBUM REPACKAGE "Baby Baby" Jacket Sketch
--- Mobile Photoshoot – Meet & Greet Sketch
--- THE 1st MINI ALBUM "Gee" Jacket Sketch
--- "Gee" M/V Sketch
--- "Gee" The 1st Stage (SBS Inkigayo) Behind Story
--- THE 2nd MINI ALBUM "Genie" Jacket Sketch
--- "Genie" M/V Sketch
--- "Genie" The 1st Stage (SBS인기가요) Behind Scenes
--- Everysing Sticker Photoshoot Sketch
--- "SPAO" Photoshoot Sketch
--- THE 2nd ALBUM "Oh!" Jacket Sketch- "Oh!" M/V Sketch
--- THE 2nd ALBUM REPACKAGE "Run Devil Run" Jacket Sketch
--- "Run Devil Run" M/V Sketch
--- "Run Devil Run" Manito Game
--- "Oh!" The 1st Stage (SBS인기가요) Behind Scenes
--- THE 3rd ALBUM "Hoot" Jacket Sketch
--- "Hoot" M/V Sketch
--- "Genie" 3D M/V Sketch

Duyệt thêm video