Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Vietnam Idol 2013 - Vòng thử giọng miền Bắc - Tình yêu mãi mãi - Nguyễn Thị Ngọc Ngà

Vietnam Idol
Vietnam Idol
3 years ago|2 views
Chương trình "Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol" là một chương trình Truyền hình Thực tế sinh động, được "Việt hóa" từ chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Pop Idol theo bản quyền cùa Fremantle Media.

Fanpage: https://www.facebook.com/Vietnam.Idol.Show
Website:http://vietnamidol.com.vn/

Browse more videos