Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

PS: Riformatim per KQZ - Vizion Plus - News - Lajme

3 years ago0 views

Një dite pas reagimit te ashpër te Komisionit Europian dhe Shteteve te Bashkuara te Amerikës, Partia Socialiste ka përsëritur kërkesën për riformatimin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve. Ne emër te opozitës deputetja Vasilika Hysi theksoi se duhet një marrëveshje e re për te rikthyer besimin tek institucioni qe administron zgjedhjet pas shkarkimit te Ilirjan Muhos ne seance e 15 prillit. Ne këndvështrimin e konstitucionalistit Gent Ibrahimi kriza ku është future KQZ reflekton edhe dështimin e sistemit te ndërtuar tërësisht mbi balancën politike dhe sipas tij kodi zgjedhor nuk lejon hapësira për zgjidhje juridike. Sipas Ibrahimit KQZ me 4 anëtare nuk është funksionale pasi vendimet me te rëndësishme merren me 5 vota dhe jo gjithnjë mund te investohet kolegji zgjedhor për te zgjidhur situatën. Pas dorëheqjes se 3 anëtareve te propozuar ne KQZ, ky institucion ka mbetur me 4 anëtare dhe pavarësisht këmbënguljes se opozitës dhe apelit te faktorit ndërkombëtar për riformatim te KQZ ende nga maxhoranca nuk ka asnjë sinjal për te negociuar me opozitën për këtë çështje. Ndërkohë Ndërkombëtaret vazhdojnë te bëjnë thirrje për zgjidhjen e situatës se krijuar ne KQZ. Këtë radhe apeli vjen nga Ambadorja Çeke e cila gjate një takimi ne berat theksoi rendësin e zhvillimit te zgjedhjeve te lira e te ndershme.

A day after severe reaction to the European Commission and the United States of America, the Socialist Party's repeated request to reshape the Central Election Commission. On behalf of the opposition MP VAsilika Hysi emphasized that a new deal to restore confidence to the institution that administers elections after discharge Ilirijan Muhos in session April 15. We constitutionalist perspective Gent Ibrahimi crisis which is inserted CEC reflects the failure of the system built entirely on the political balance in his election code allows no room for legal solutions. According to Ibrahim CEC member 4 is not functional because the important decisions taken by 5 votes and can not always invest the electoral college to resolve the situation. After the resignation of three members of the CEC proposed, this institution is left with 4 member and perseverance despite the opposition and appeal to the international community for the reformation of the CEC by the majority still no signal for negotiating with the opposition on this issue. While continuing to make international calls to resolve the situation that created the CEC. This time the appeal comes from the Czech Ambadorja that during a meeting in Berat stressed the importance of developing the elections free and fair.

Report this video

Select an issue

Embed the video

PS: Riformatim per KQZ - Vizion Plus - News - Lajme
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x3f38hl" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above