Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Shfaqen alergjitë e stinës - Vizion Plus - News - Lajme

3 years ago1 views

Ngrohja e motit dhe çelja e luleve shfaq alergjitë e stinës. 16% e popullsisë shqiptare kane shqetësime te kësaj natyre nga poleni e luleve. Sipas mjekeve alergologe 40 paciente paraqiten çdo dite ne qendrat shëndetësore me simptoma te alergjive te cilat ngatërrohen me virozët e stinës.
Por ndryshe gripi, alergjitë kane shenja te dallueshme dhe pikun e shqetësimeve e shfaqin paradite atëherë kur është aktiv edhe poleni. Alergjitë prekin kryesisht moshat 20 deri 40 vjeç. Neglizhencat ndaj tyre rrezikojnë kalimin ne sëmundje kronike siç është azma. Nëse vite me pare alergjitë konsideroheshin te durueshme, aplikimi i vaksinës sot e ka bere nje sëmundje plotësisht te shërueshme. Vetëm gjate dekadës se fundit numri i personave qe vuajnë nga alergjitë ehte shtura me 50%

Warming weather and flowers opening of the season appeared allergies. 16% of the Albanian population have concerns of this nature by pollen of flowers. According to the doctors, allergists 40 patients presented every day in health centers with symptoms of allergies which virosis confused with the season.
But unlike flu, allergies have distinct signs and concerns of the exhibit peak morning when pollen is active. Allergies affect mostly ages 20 to 40 years. Negligence on their transition to chronic disease risk such as asthma. If years ago were considered to patient allergies, vaccine application today is to become a fully treatable disease. Only during the last decade the number of people who suffer from allergies ehte Starling with 50%

Report this video

Select an issue

Embed the video

Shfaqen alergjitë e stinës - Vizion Plus - News - Lajme
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x3f34xw" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above