Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

我的少女時代 Our Times Full Movie Eng Sub Part 1/3

3 năm trước644.2K views

nguyen-duong

Catch Movie

Our Times (Chinese: 我的少女時代, literally "The Time of My Teenage Years") is a 2015 Taiwanese romance film directed by Frankie Chen. It is the directorial debut of Frankie, who previously directed television dramas. The film stars Vivian Sung as Lin Zhen Xin, an ordinary schoolgirl, and Darren Wang as Xu Tai Yu, the school's notorious gang leader.

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

我的少女時代 Our Times Full Movie Eng Sub Part 1/3
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x3dhjgv" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

我的少女時代 Our Times Full Movie Eng Sub Part 1/3
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x3dhjgv" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên