Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Simple way to mirate data from X-Cart to Preatashop by LitExtension

3 năm trước3 views

job-steven

LitExtension

How to migrate data from X-cart to Prestashop using LitExtension tool: http://litextension.com/prestashop-migration-tool/x-cart-to-prestashop.html

If you are looking for quick, simple, cheap way to migrate all important data from X-cart shopping cart to Prestashop, LitExtension Migration Tool is a good choice. Migrate to Prestashop allows you to migrate products, categories, customers, password, orders, URL SEO ranking, custom field, taxes, reviews and other data from X-cart. The process is straightforward and requires no technical knowledge.

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Simple way to mirate data from X-Cart to Preatashop by LitExtension
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x3dayj7" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên