ค้นหา
ไลบรารี
เข้าสู่ระบบ
ดูแบบเต็มหน้าจอ
14 ปีที่แล้ว

"Khun Ka" New Thai Airways Ad

patricksyd
new THAI ad "Khun Ka"

- "Khun Ka!" - Excuse me, Miss.
- Yes, ma'am?
- Could I have a piece of cake, please?
- Certainly. Here you are!
- Thank you.

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม