Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Tân cổ giao duyên Màu hoa bí _ Võ Thành Phê - Huỳnh Tiểu Nhi _ Trích Chung kết xếp hạng đêm thi thứ 2 - Chuông vàng vọng cổ 2015 _ Tan Co Giao Duyen Mau Hoa Bi - Vo Thanh Phe - Huynh Tieu Nhi - Trich Chung Ket Xep Hang Dem 2 - CVVC 2015 - SG Lam Vien

3 years ago24.1K views

voi-day1

KLCache

Bài tân cổ giao duyên: Màu hoa bí.
Tân nhạc: Võ Đông Điền
Cổ nhạc: Lâm Viên
Nghệ sĩ trình bày: Võ Thành Phê - Huỳnh Tiểu Nhi.
Trích Chung kết xếp hạng 2 - Chuông vàng vọng cổ (CVVC) 2015.

Report this video

Select an issue

Embed the video

Tân cổ giao duyên Màu hoa bí _ Võ Thành Phê - Huỳnh Tiểu Nhi _ Trích Chung kết xếp hạng đêm thi thứ 2 - Chuông vàng vọng cổ 2015 _ Tan Co Giao Duyen Mau Hoa Bi - Vo Thanh Phe - Huynh Tieu Nhi - Trich Chung Ket Xep Hang Dem 2 - CVVC 2015 - SG Lam Vien
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x39i2lb" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

Embed the video

Tân cổ giao duyên Màu hoa bí _ Võ Thành Phê - Huỳnh Tiểu Nhi _ Trích Chung kết xếp hạng đêm thi thứ 2 - Chuông vàng vọng cổ 2015 _ Tan Co Giao Duyen Mau Hoa Bi - Vo Thanh Phe - Huynh Tieu Nhi - Trich Chung Ket Xep Hang Dem 2 - CVVC 2015 - SG Lam Vien
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x39i2lb" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above