Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

270degrésWaaso

11 năm trước19 views

Dadarno

Dadarno

Shwe dagon lors de la fete Waaso

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

270degrésWaaso
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2zw85" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

270degrésWaaso
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2zw85" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên