Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

CNN Interviews Mexican American Lady Who Supports Donald Trump - LOVE WHAT HE’S DOING

3 năm trước500 views

Comedy2015

BuzzFeedDaily

CNN Interviews Mexican American Lady Who Supports Donald Trump - LOVE WHAT HE’S DOING

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

CNN Interviews Mexican American Lady Who Supports Donald Trump - LOVE WHAT HE’S DOING
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2zb7jf" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

CNN Interviews Mexican American Lady Who Supports Donald Trump - LOVE WHAT HE’S DOING
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2zb7jf" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên