Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

سردرگمی ساکنان لندن در پی اعتصاب در شبکه مترو

3 سال پیش5 views

اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان و رانندگان شبکه مترو لندن روز پنجشنبه میلیونها تن از سکنه پایتخت بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.

دلیل اعتصاب کارکنان و رانندگان مترو لندن طرحهای جدید مدیریت مترو برای ساعات کار شبانه عنوان شده است.

شبکه مترو لندن به طور معمول روزانه ۴ میلیون نفر را جا به جا می کند و در ساعات اوج رفت و آمد ۵۳۵ قطار مترو در این شبکه به جا به جایی مسافران می پردازند.

یک زن جوان ساکن لندن می گوید: «ما جمعیتی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری در لندن هستیم. فکر کنم خیلی خودخواهانه است که آنها اینگونه اعتصاب کنند و واقعا تاثیری که بر روی همه خواهند گذاشت را درنظر نگیرند.»

یک مرد جوان ساکن لندن هم می گوید: «تاثیر زیادی برای من ندارد. تنها به این معناست که اتوبوسها شلوغ هستند ولی برای یک بار هم که شده من با اعتصاب موافق هستم زیرا این اعتصاب برای پول نیست. در مورد ساعات کار مترو است. به مردم گفته شده که تا ساعت ۲ صبح باید کار کنند و جای بحثی هم ندارد. در نتیجه این بار من در عمل با اعتصاب مترو موافقم اما آنها باید سالها پیش مترو را خودکار می کردند.»

بسیاری از استفاده کنندگان از قدیمی ت

Report this video

Select an issue

Embed the video

سردرگمی ساکنان لندن در پی اعتصاب در شبکه مترو
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2xi3rc" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above