Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

[JVNFC_Vietsub]150609 Jang Nara, Seo In Guk - Remember You (너를 기억해) Teaser 3

4 năm trước347 views

https://www.facebook.com/JangNaRa318VNFC

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

[JVNFC_Vietsub]150609 Jang Nara, Seo In Guk - Remember You (너를 기억해) Teaser 3
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2tk47t" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

[JVNFC_Vietsub]150609 Jang Nara, Seo In Guk - Remember You (너를 기억해) Teaser 3
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2tk47t" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên