Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Perfect Day - Lou Reed & Bono & Dr. John & Elton John & D. Bowie & Duran Duran

4 năm trước1K views

Perfect Day - Lou Reed & Bono & Dr. John & Elton John & D. Bowie & Duran Duran

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Perfect Day - Lou Reed & Bono & Dr. John & Elton John & D. Bowie & Duran Duran
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2ouilr" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Perfect Day - Lou Reed & Bono & Dr. John & Elton John & D. Bowie & Duran Duran
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2ouilr" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên