Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Cours gratuit de français, exercices de français grammaire, conjugaison, ortogrmphe, classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème,2.wmv

4 năm trước787 views

Cours gratuit de français, exercices de français grammaire, conjugaison, ortogrmphe, classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème,2.wmv

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Cours gratuit de français, exercices de français grammaire, conjugaison, ortogrmphe, classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème,2.wmv
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2nqe61" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Cours gratuit de français, exercices de français grammaire, conjugaison, ortogrmphe, classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème,2.wmv
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2nqe61" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên