Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
6 năm trước|48 lượt xem

Kilobot - Swarm Robots - Collective Behaviour Demonstration with Q&A - Sheffield University

Eduardo Gonzales
Kilobot - Swarm Robots - Collective Behaviour Demonstration with Q&A - Sheffield University

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video