Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

مدیترانه همچنان از میان مهاجران قربانی می گیرد

4 سال پیش4 views

با گذشت بیش از سه روز از فاجعۀ غرق شدن کشتی حامل مهاجران در آبهای لیبی و علیرغم جستجوها، تنها پیکر ۹ نفر از این قربانیان پیدا شده است.

به گفتۀ مسئولان گارد ساحلی ایتالیا، نیروهای امدادرسانی طی دو روز یکشنبه و دوشنبه به کمک ۴۲ کشتی رفتند که حامل بیش از ۶۵۰۰ مهاجر بود و توانستند ۱۴۵ نفر را از دریا نجات بدهند. در اثر غرق شدن یکی از این کشتی ها که حامل ۵۵۰ مهاجر بوده است، دست کم ۴۰۰ نفر مفقود شده اند.

به گفتۀ مسئولان سازمان غیرانتفاعی «کودکان را نجات دهید» مهاجران نجات یافته از این فاجعه به منطقۀ رجیوکالابریا در جنوب ایتالیا انتقال داده شده اند. چند دختر نوجوان نیز در میان نجات یافتگان دیده می شوند که تمامی خانوادۀ خود را از دست داده اند.

یکی از دواطلبان امدادرسانی در این منطقه می گوید: «این دخترها تنها بودند. دخترهای بزرگتر خیلی شجاعانه رفتار می کردند. با چند قطره اشک به ما توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است. دختر کوچکتر را تحت مراقبت و محافظت بیشتر قرار دادیم و بهتر دیدیم او را فعلا کمی تنها بگذاریم.»

در میان این مهاجران زنان و کودکان نیز دیده می شوند. این مهاجران عمدتا اتباع کش

Report this video

Select an issue

Embed the video

مدیترانه همچنان از میان مهاجران قربانی می گیرد
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2mv9yg" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above