Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

BANGKOK - PATTAYA - THAÏLANDE 19 NOVEMBRE 2013.

il y a 4 ans498 views

BANGKOK - PATTAYA (THAÏLANDE) 19 NOVEMBRE 2013.
En route de Bangkok à Pattaya en une matinée et le top service thaïlandais.
Pattaya (พัทยา) est une station balnéaire de Thaïlande internationalement connue, située dans la province de Chonburi, sur la baie de Bangkok dans le golfe de Thaïlande, à 147 km au sud-est de la capitale Bangkok. Elle compte plus de 100 000 habitants et accueille chaque année plusieurs millions de touristes, majoritairement asiatiques, avec une importante composante de tourisme sexuel.

BANGKOK - PATTAYA November 19, 2013.
En route from Bangkok to Pattaya in one morning and top Thai service.
Pattaya (พัทยา) is a seaside resort in Thailand internationally known, located in the province of Chonburi, on the Bay of Bangkok in the Gulf of Thailand, 147 km southeast of the capital Bangkok. It has over 100,000 inhabitants and every year millions of tourists, mostly Asian, with a significant sex tourism component.

กรุงเทพฯ - พัทยา 19 พฤศจิกายน 2013
เส้นทางจากกรุงเทพฯไปพัทยาในเช้าวันหนึ่งและด้านบนบริการแบบไทย
พัทยา (พัทยา) เป็นสถานที่ตากอากาศชายทะเลในประเทศไทยรู้จักในระดับนานาชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่อ่าวกรุงเทพในอ่าวไทย 147 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงกรุงเทพฯ มันมีมากกว่า 100,000 คนที่อาศัยอยู่และทุกปีล้านของนักท่องเที่ยวเอเชียส่วนใหญ่มีองค์ประกอบการท่องเที่ยวทางเพศอย่างมีนัยสำคัญ

Krungtheph‡ - phạthyā 19 phvṣ̄cikāyn 2013
s̄ênthāng cāk krungtheph‡ pị phạthyā nı chêā wạn h̄nụ̀ng læa d̂ān bn brikār bæb thịy
phạthyā (phạthyā) pĕn s̄t̄hān thī̀ tākxākāṣ̄ chāythale nı pratheṣ̄thịy rū̂cạk nı radạb nānāchāti thī̀ tậng xyū̀ nı cạngh̄wạd chlburī meụ̄̀x wạn thī̀ x̀āw krungtheph nı x̀āw thịy 147 km. Thāng tawạnxxk c̄heīyng tı̂ k̄hxng meụ̄xngh̄lwng krungtheph‡ mạn mī mākkẁā 100,000 khn thī̀ xāṣ̄ạy xyū̀ læa thuk pī l̂ān k̄hxng nạkth̀xngtheī̀yw xecheīy s̄̀wn h̄ıỵ̀ mī xngkh̒prakxb kār th̀xngtheī̀yw thāng pheṣ̄ xỳāng mī nạy s̄ảkhạỵ

Signaler cette vidéo

Quel est le problème ?

Intégrer la vidéo

BANGKOK - PATTAYA - THAÏLANDE 19 NOVEMBRE 2013.
Lecture auto
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2j339v" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Intégrer la vidéo à votre site avec le code d'intégration ci-dessus

Signaler cette vidéo

Quel est le problème ?

Intégrer la vidéo

BANGKOK - PATTAYA - THAÏLANDE 19 NOVEMBRE 2013.
Lecture auto
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2j339v" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Intégrer la vidéo à votre site avec le code d'intégration ci-dessus