Phạm Đức Nghĩa trình bày Nắng Thu, show Caroline Thanh Hương
  • il y a 9 ans
Kính gửi quý anh chị thưởng thức lại bài Nắng Thu với show hình cho nhạc phẩm này của anh Phạm Đức Nghĩa, lời Phạm Mỹ Lộc.

Chân thành cám ơn tác giả những ảnh chụp trên net được đưa vào show hình này.

Những khung hình với chữ thư pháp là một sáng tạo của Caroline Thanh Hương để có show hình này chia sẻ với người thân quen.

Cám ơn tất cả quý anh chị vào xem khung hình và coi show nhạc Nắng Thu.

Mọi trích, tải, đăng vào các Web Site bạn, xin vui lòng đừng dùng vào việc thương mại hay quảng cáo và có sự đồng ý của tác gỉa.
Kính mời quý anh chị vào xem thêm những khung hình trong Blog
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2014/11/caroline-thanh-huong-gioi-thieu-nhac.html
Caroline Thanh Hương
Recommandée