Ai Yori Aoshi - OP

  • há 17 anos
Abertura do anime Ai Yori Aoshi