Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

80 new trees are added to Tirana, a donation of ALBtelecom; 80 pemë të reja i shtohen Tiranës, donacion i ALBtelecom

Albtelecom Sh.a
5 years ago|21 views
80 new trees are added to Tirana, a donation of ALBtelecom

80 pemë të reja i shtohen Tiranës, donacion i ALBtelecom

Enno Bozdo, Nënkryetari i Bashkisë Tiranë, Deputy Major of Tirana Municipality

Osman Dinler - zv/drejtor i përgjithshëm dhe drejtor administrativ i ALBtelecom; Chief Corporate Services of ALBtelecom

Browse more videos