Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

NetViet Stories : Đoàn Thiên Phúc và ý tưởng gắn não cho xe máy

5 năm trước83 views

netviet-vtc10

VTC10

Chương trình do VTC10-NETVIET sản xuất tháng 12 năm 2013

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

NetViet Stories : Đoàn Thiên Phúc và ý tưởng gắn não cho xe máy
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x18wc9h" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên