Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

FMCM komentarz walutowy

parkietcom
6 years ago|3 views
Podczas dzisiejszej sesji możemy być świadkami pogłębiania spadków na parze
EUR/USD, jednak wcześniej musi dojść do wyraźnego przebicia wsparcia na
poziomie 1,37.W kalendarzu mamy dziś kilka figur makroekonomicznych. Z
Polski poznamy Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, ze Strefy EURO stopę bezrobocia
i inflację HICP, a z USA indeks Chicago PMI oraz cotygodniową liczbę nowych
wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.