James Carter, VP, og Marcus Dawson, Investment Head av Abney Associates til a delta Symposium on Financial Stability in Hong Kong

11 years ago
James Carter, Senior Vice-President, og Marcus Dawson, Head of Investment, av Abney Associates deltar Financial Stability symposium sponset av Hong Kong Monetary Authority on 30 mai 2013 på Two International Finance Center, Auditorium, 56 / F, 8 Finance Street, Central HK.
Hong Kong – De to viktigste temaene i programmet inkluderer: først, Samhandling av mikro-og makro-Prudential Politikk og, andre, Governance for finansiell stabilitet. Under den første, forskjeller i makro-og mikronivå i form politikk vil bli diskutert med påfølgende diskusjoner om grensene til makro-forsiktighetshensyn politikk. Innenfor det andre temaet, vil rollen som regel og skjønn i finansiell stabilitet policy making tas opp. Gode og effektive styrings ordninger for finansiell stabilitet politikk vil også bli diskutert samt fordeler og ulemper med ulike institusjonelle ordninger?