Tuyệt Đỉnh Tranh Tài

@theultimateentertainerVN
1:57:42
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 3 - NHẠC ROCK (02/05/15)
8 years ago
1:50:09
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - ĐÊM NHẠC POP (25/4) - [LIVE SHOW 2]
8 years ago
1:37:02
CHUNG KẾT TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - FULL HD (20/6/15)
8 years ago
1:41:02
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 7 FULL HD - NHẠC DANCE (30/05/15)
8 years ago
1:43:20
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 4 - DISCO (09/5)
8 years ago
1:24:35
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - FREE STYLE - FULL HD (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
1:47:09
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 5 FULL - BOLERO, DÂN GIAN ĐƯƠNG ĐẠI (16/05/15)
8 years ago
1:32:25
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 9 FULL HD - NHẠC MUSICAL & REMIX (13/6/15)
8 years ago
1:33:21
GALA ĐĂNG QUANG TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - FULL HD (27/6/15)
8 years ago
1:27:44
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - LIVE SHOW 6 FULL HD - RnB, HIPHOP (23/05/15)
8 years ago
2:18:42
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - 90's Pop | Season 1 Episode 3 [Full]
8 years ago
1:40:25
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Dance | Season 1 Episode 4 [Full]
8 years ago
2:01:25
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Folk Song | Season 1 Episode 5 [Full]
8 years ago
1:33:03
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Soul & Disco | Season 1 Episode 9 [Full]
8 years ago
1:42:35
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Grand Finale | Season 1 Episode 11 [Full]
8 years ago
1:31:44
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Latin | Season 1 Episode 6 [Full]
8 years ago
1:46:24
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Top 2 | Season 1 Episode 10 [Full]
8 years ago
1:52:15
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Rock | Season 1 Episode 2 [Full]
8 years ago
1:42:50
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Freestyle | Season 1 Episode 1 [Full]
8 years ago
1:43:22
Tuyệt Đỉnh Tranh Tài - Musical & Jazz | Season 1 Episode 8 [Full]
8 years ago
1:37:17
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - R&B | Season 1 Episode 7 [Full]
8 years ago
1:04:41
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2014 - Rewind (Best Of Season) | Season 1 Episode 12 [Full]
8 years ago
3:45
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - MY NAME IS HOANG TON - HOÀNG TÔN (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
3:51
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - BÃO ĐÊM - THẢO TRANG (02/5) [LIVE 3]
8 years ago
3:53
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - BANG BANG - 10 CA SĨ (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
3:25
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - MY GIRL - ĐINH MẠNH NINH (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
4:29
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - IF I AIN'T GOT YOU - HUỲNH MINH THỦY (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
2:52
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - GOOD TIME - THÁI TRINH, ĐINH MẠNH NINH & HUỲNH MINH THỦY (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
2:59
TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 - CLOSE TO YOU - THÁI TRINH (18/4) [LIVE 1]
8 years ago
5:36
HOANG MANG & CĂN PHÒNG MƯA RƠI - HỒ QUỲNH HƯƠNG - CK TUYỆT ĐỈNH TRANH TÀI 2015 (20/6)
8 years ago