Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Hoinhungnguoithichtimhieuww1

28 chiến sĩ của Panfilov - Bản dịch chuẩn

3 videoĐã cập nhật 2 năm trước

Bạn chắc chắn muốn xóa tất cả video trong danh sách?