Nail Phương Lê

@nailphuongle
16:35
Thực hành học vẽ cọ thư pháp nail, vẽ tranh phong cảnh bằng cọ thư pháp lên móng tay 1
8 years ago
16:35
Thực hành học vẽ cọ thư pháp nail, vẽ tranh phong cảnh bằng cọ thư pháp lên móng tay 2
8 years ago
9:46
Thực hành kỹ thuật đắp hoa bột fantasy nail, hướng dẫn học cách đắp bột fantasy hoa lên móng tay 2
8 years ago
16:35
Thực hành kỹ thuật đắp hoa bột fantasy nail, hướng dẫn học cách đắp bột fantasy hoa lên móng tay 1
8 years ago
9:46
Nail art design, vẽ móng nghệ thuật nail, nghệ thuật vẽ thời trang, trang trí lên móng tay 3
8 years ago
9:46
Nail art design, vẽ móng nghệ thuật nail, nghệ thuật vẽ thời trang, trang trí lên móng tay 4
8 years ago
9:46
Nail art design, vẽ móng nghệ thuật nail, nghệ thuật vẽ thời trang, trang trí lên móng tay 3
8 years ago
16:35
Nail art design, vẽ móng nghệ thuật nail, nghệ thuật vẽ thời trang, trang trí lên móng tay 2
8 years ago
9:46
Mẫu nail Noel đẹp, trang trí mẫu móng đẹp cho giáng sinh, đắp bột chú tuần lộc noel lên móng tay
8 years ago
9:46
Mẫu nail Noel đẹp, trang trí mẫu móng đẹp cho giáng sinh, đắp bột bé người tuyết noel lên móng tay
8 years ago
9:46
Mẫu nail Noel đẹp, trang trí mẫu móng đẹp cho giáng sinh, vẽ trang trí bông hoa tuyết lên móng tay
8 years ago
9:46
Mẫu nail Noel đẹp, trang trí mẫu móng đẹp cho giáng sinh, đắp bột ông già noel lên móng tay
8 years ago