Đăng nhập

Phân tích video nâng cao

Dailymotion

Lợi ích

Phân tích thời gian thực

Xem số liệu thống kê hiệu suất trong thời gian thực để xem video nào đang thúc đẩy sự tham gia và điều chỉnh tại chỗ.

Bộ lọc và kích thước toàn diện.

Lọc và phân đoạn đối tượng và dữ liệu doanh thu của bạn trên các kích thước khác nhau để hiểu vị trí, cách thức và thời điểm đối tượng của bạn tương tác với nội dung của bạn.

Truy cập linh hoạt

Truy cập dữ liệu của bạn trên nền tảng Dailymotion hoặc thông qua API báo cáo của chúng tôi dựa trên nhu cầu và tài nguyên của bạn.

Tích hợp phân tích bên thứ ba

Có được một cái nhìn toàn diện về hiệu năng trang web của bạn bằng cách kết hợp thống kê nâng cao của Dailymotion với các công cụ phân tích của riêng bạn.

Tính năng phân tích

Tính năngStarterAdvanced
Phân tích đối tượng
Phân tích doanh thu
Tích hợp Google Analytics
Xuất dữ liệu
Phân tích thời gian thực
Phân tích trực tiếp
Phân tích sự tham gia
Phân tích hiệu suất quảng cáo
API báo cáo
Kích thước và bộ lọc nâng cao
Giao diện báo cáo tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý video của chúng tôi

Trực tiếp - API