Than Tuong Bolero

@Than-Tuong-Bolero
6:28
KẾT QUẢ LIVESHOW 1 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
4:55
KẾT QUẢ LIVESHOW 5 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
5:28
NGÀY EM ĐI - ĐINH KIẾM HÀO | TẬP 1 VÒNG TINH HOA | THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
6:50
Hành trình của Top 4 Thần Tượng Bolero 2016 - Số 16 Bán kết
il y a 8 ans
2:34
HẬU TRƯỜNG PHỎNG VẤN BACKSTAGE VÒNG TINH HOA | THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 | SEASON 1
il y a 8 ans
2:46
Đồng hành cùng Thần Tượng Bolero 2016 - Số 01
il y a 8 ans
7:16
KHÓC THẦM - CAO CÔNG NGHĨA | LIVESHOW 6 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SS1)
il y a 8 ans
5:00
Nhạc sĩ Đài Phương Trang: Yên Nhiên táo bạo thể hiện phần ca cổ trong Chuyện tình Lan & Điệp
il y a 8 ans
4:21
TÌNH LÀ SỢI TƠ - CAO CÔNG NGHĨA | BÁN KẾT THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SS1)
il y a 8 ans
5:26
BÀI THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT - CAO CÔNG NGHĨA | CHUNG KẾT THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 SS1
il y a 8 ans
5:18
CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP - YÊN NHIÊN| LIVESHOW 5 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
4:34
NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH - CAO CÔNG NGHĨA | BÁN KẾT THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SS1)
il y a 8 ans
1:23
ĐINH KIẾM HÀO ĐỌC RÁP | THẦN TƯỢNG BOLELRO 2016 | SEASON 1
il y a 8 ans
6:28
Đồng hành cùng Thần Tượng Bolero 2016 - Số 17 Chung kết
il y a 8 ans
5:38
MÙA HOA ANH ĐÀO - CAO CÔNG NGHĨA| LIVESHOW 5 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
4:17
Đồng hành cùng Thần Tượng Bolero 2016 - Số 02
il y a 8 ans
1:10
Ai sẽ là quán quân của Thần Tượng Bolero 2016 SS1?
il y a 8 ans
0:40
CẢM XÚC THÍ SINH TRƯỜNG SƠN TRƯỚC VÒNG TINH HOA | THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 | SEASON 1
il y a 8 ans
1:03
[TRAILER] TẬP 4 VÒNG TINH HOA | THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
3:06
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN - LÊ THỊ TRÚC LY| TẬP 2 VÒNG TINH HOA| THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
0:34
TRẦN THANH PHƯƠNG CHIA SẺ CẢM XÚC TRƯỚC VÒNG TINH HOA | THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 | SEASON 1
il y a 8 ans
0:36
[TRAILER] LIVESHOW 3 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
3:07
KẾT QUẢ BÁN KẾT THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SS1)
il y a 8 ans
1:01
[TRAILER] LIVESHOW 2 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
5:43
Trước thềm chung kết Thần Tượng Bolero 2016 có gì thú vị?
il y a 8 ans
0:47
[TRAILER] TUYỂN SINH THẦN TƯỢNG BOLERO | TẠI MỸ
il y a 8 ans
0:37
[TRAILER] TUYỂN SINH THẦN TƯỢNG BOLERO 2016
il y a 8 ans
4:00
AI KHỔ VÌ AI - MAI PHƯƠNG | LIVESHOW 3 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
3:50
XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN - TRẦN NGỌC TÁNH LINH| TẬP 2 VÒNG TINH HOA| THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans
3:52
VỖ CÁI TRỐNG CƠM - TRẦN HẰNG| LIVESHOW 3 THẦN TƯỢNG BOLERO 2016 (SEASON 1)
il y a 8 ans