P336 Band

@P336Band
P336 BAND là nhóm nhạc hình thành từ “DỰ ÁN ĐÀO TẠO NHÓM NGHỆ SĨ TOÀN NĂNG P336”, do MBC Corporation - MCV Corporation phối hợp cùng các nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam, Nhật Bản thực hiện. P336 Band gồm 9 thành viên, 5 nữ 4 nam trong độ tuổi từ 13 - 19.

#P336 Band members: T-UP, Gina M, Hailey, Winner, Hana, MON Hoàng Anh, Việt Thi, Kira Kira, Kenji.
- T- Up: https://www.facebook.com/MCV.Tup.p336/
- Gina M: https://www.facebook.com/MCV.ginam.p336/
- Hailey: https://www.facebook.com/MCV.hailey.p336/
- Winner: https://www.facebook.com/MCV.winner.p336/
- Hana: https://www.facebook.com/MCV.hana.p336/
- Mon Hoàng Anh: https://www.facebook.com/MCV.mon.p336/
- Việt Thi: https://www.facebook.com/MCV.vietthi.p336/
- Kira Kira: https://www.facebook.com/MCV.Kirakira.p336/
- Kenji: https://www.facebook.com/MCV.Kenji.p336/