Öppna Kanalen är en public access-kanal Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet.

Vi sänder TV-program som producerats av i första hand föreni...
1
followers
9
videos